رب گوجه فرنگی اسپتیک

رب گوجه فرنگی اسپتیک 220 کیلوگرمی شیرینک شده، درون بشکه فلزی ، بر روی پالت چوبی جهت صادرات به خارج از کشور

بریکس : 36 - 38

رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی

ترکیبات : آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده ، نمک تصفیه شده خوراکی

بریکس : 27 % الی 29%

رب گوجه فرنگی قوطی 400 گرمی

 ترکیبات : آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده ، نمک تصفیه شده خوراکی

بریکس : 27% الی 29%

X